PETUNJUK : Pilihlah lawan kata (antonim) yang paling tepat! 1. NOMADIK a. Tak teratur b. Anomali c. Sesuai warna d. Mapan e. Menetap 2. ANTIPATI a. Melawan b. Setuju c. Lekas mati d. Simpati e. Bertahan hidup 3. KHAS a. KHUSUS b. WABIL KHUSUS c. INKLUSIF d. EKSKLUSIF e. UMUM