• Lalu Muhamad Jaelani Geodesy, Geospatial Science, Environmental Science, Remote Sensing, GIS

Selamat datang

hadits 40

9
Oct,2006

0

Hadis empat puluh adalah koleksi hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab karangannya yang bernama Matan Arba’in. Terdapat sebanyak empat puluh dua buah hadis sabda junjungan Nabi Muhammad SAW yang membicarakan mengenai akidah dan tauhid di dalam Islam….

Sebelum Anda Tidur

9
Oct,2006

0

Perkara Sebelum Tidur( Tafsir Haqqi ) Rasulullah berpesan kepada Aisyah ra : “Ya Aisyah jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, yaitu : 1. Sebelum khatam Al Qur’an, 2. Sebelum membuat para nabi memberimu syafaat di hari akhir, 3. Sebelum…

Berhati hatilah dengan hutang

9
Oct,2006

0

“Ketika  Nabi saw sampai di jalan, berdiri di tempat orang yang akan pergi ke  medan jihad, terdengarlah panggilan yang didengar oleh seluruh manusia,  ‘Wahai manusia, barangsiapa yang mempunyai utang janganlah ikut  perang. Karena kalau nanti gugur, dan tidak mempunyai tinggalan…

Madzahib Fiqh

9
Oct,2006

0

Menurut imam syafi’i: ÇáÚáã ÈÇáÃÍßÇã ÇáÔÑÚíÉ ÇáÚãáíÉ ÇáãßÊÓÈ ãä ÃÏáÊåÇ ÇáÊÝÕíáíÉ “ Mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah ( praktis ) dari dalil-dalilnya yang terperinci.”  Keterangan: Ilmu : mencakup yakin dan dzon; karena hukum ‘amali ada yang ditetapkan dengan dalil qoth’…